Ελένη Κυραμαργιού


Η Δρ. Ελένη Κυραμαργιού είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Έλαβε το διδακτορικό της από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου του 2015. Στη συνέχεια εργάστηκε ως επιστημονική συνεργάτης στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Η ερευνά της εστιάζει στους κοινωνικούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς αλλά και στην οικιστική συγκρότηση της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *